Livsmedel är det vi konsumerar mest av allt. Därför är det viktigt att vi köper så mycket ekologiska livsmedel som möjligt, för att vår planet ska kunna frodas så länge som möjligt!